Enterprise

Olsen & Wallum utfører alle slags typer rørleggertjenester til næring

Vi dekker alle aktuelle former for entreprise – fra byggherrestyrte med offentlige anbud, via totalentrepriser til samhandlingsprosjekter med byggherre eller utbygger. Prosjekter blir gjennomført med fokus på prosjektledernivå og anleggsledelse. Dyktig personell sørger for en god kvalitetsmessig gjennomføring, med målsetting om at det ikke skal være reklamasjoner på våre tjenester.

Miljøkrav
Myndighetene stiller stadig strengere miljøkrav. Dette innebærer at bolig- og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming, og at energikildene skal være fornybare. Dette påvirker valg av oppvarmingsløsninger, der vannbårne systemer etter hvert får en hovedrolle. Olsen & Wallum hjelper deg med å velge den optimale løsningen i ditt bygg. Vi bistår med søknad om økonomisk støtte fra Enova til gode energitiltak.

Store og små prosjekter
Alle former for ombygging av løsninger for elektro, rør og ventilasjon i ulike typer bygninger. Et typisk prosjekt kan være et vanlig installasjonsoppdrag innenfor et enkelt teknikkområde eller en helhetsløsning med ulike typer installasjoner.

Har dere komplekse installasjonsprosjekter, som ved bygging av et sykehus eller når en tunnel skal renoveres? Da er vi gjerne med i en tidlig fase, kan ta et totalansvar og stå for samordningen mellom de ulike teknikkområdene i prosjektet.
Vi hjelper til med løsninger for sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling og elkraft og kommer gjerne med forslag til løsninger som er kostnadseffektive, driftssikre og bra for miljøet. Du trenger derfor bare én leverandør. En entrepriseform som stadig flere byggherrer ser fordeler med.

Rull til toppen